Kurak Kısa Film

Sulama amaçlı kullanılan yeraltı sularının seviyesinin düşmesi sonucu tarlasında kuraklık sorunu ile yüzleşen Cemal, eski günlerin özlemiyle bu duruma çözüm arar.

As a result of the decline in the level of underground water used for irrigation, Cemal, who faced the problem of drought in his field, seeks a solution to this situation with the longing for the old days.